Roosters


Er zijn ook roosters die 'suskasten’ genoemd worden. Hierin zijn extra geluidwerende systemen toegepast.

Onze adviseur zal u uitgebreid voorlichten over de mogelijkheden

Al onze ramen ziujn standaard voorzien van 2 ventilatiestanden. Plaatsing van ventilatieroosters wordt aanbevolen (optie).