Exacte inmeting

Na ontvangst van de door u ondertekende offerte wordt er contact met u opgenomen door een van onze technische medewerkers.

Nadat de kozijnen e.d. exact ingemeten zijn ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging met daarbij gevoegd de exacte kozijntekeningen zoals die geproduceerd zullen worden.

Gaarne controleren volgens de bijgevoegde aanwijzingen en vervolgens getekend aan ons retourneren.