Levertijd

Afhankelijk van de situatie 2-3 maanden na schriftelijke opdracht in overleg

U wordt ruimschoots van te voren schriftelijk ingelicht omtrent de montagedatum.

Na afronding van de montage wordt de VKG opleveringscontrolelijst ingevuld.